Vårt diarium

Branden i Åmål 1777

2013-10-30

Vad du ser tänkande ut. Svart tittar på Moses som sitter och stirrar in i datorn.

Jag läser om branden i Åmål 1777, säger Moses tänkande. Häradshövdingen Fredrik Åbergs hus klarade sig mycket tack vare att det hade skiffertak. Många kom i svår nöd efter branden men häradshövdingen gick det ingen nöd på och så hände detta. Moses läser något egendomligt och även sorgligt:

Fredrik Åberg fick icke länge glädja sig öfver räddningen af sitt stora hus. Den 6 jan 1779 gick han bort, 56 år gammal. Under sin morgonpromenad på salsgolfvet hade han råkat trampa sin favoritkatt på svansen. I smärtan bet den honom i foten. Bettet trängde genom den tunna toffeln, såret blef elakartadt, kallbrand stötte till och med lifvets förlust måste han plikta för sitt felsteg. Egendomligt nog, så berättas det, försvann katten spårlöst vid dödsfallet, efter att dessförinnan troget ha legat i sängen hos den sjuke utan att kunna förmås, med lock eller pock, att lämna den. Men då processionen efter jordfästningen återvände till sorgehuset återfanns katten, liggande död vid sängkammardörren.

Katterna blir tysta och fundersamma.