LÄS MER UNDER FLIKEN MOSES HAR LÄMNAT OSS...

 

 

 KING MOSES HAR LÄMNAT OSS..

 2019-01-02  

 

 

 

 Tidens gång, tidens riktning

Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro

som gör att vi kan beskriva händelser

i vad som har skett, vad som sker nu

och vad som kommer att hända senare,

det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

 

 EPOKEN BIEKATTERNA ÄR AVSLUTAD

 

 

 

 

ulf lundell

 

LÄS MER UNDER FLIKEN MOSES HAR LÄMNAT OSS...